Vaše digitální rozhraní ve vozidle

Aplikace your truck je nyní skutečností. Díky portálu aplikaci Mercedes-Benz Truck App máte možnost vybavit svá vozidla aplikacemi, která zvýší komfort a efektivnost. Propojte Vaši flotilu a vybavte svá vozidla individuálním řešením.

Pro manažery flotil

Snadnější individualizace: Získejte přístup ke všem dostupným aplikacím na naší přehledné platformě. Po provedení výběru spusťte proces instalace a přiřaďte aplikace ke svým vozidlům.

Individuální vybavení do Vašich vozidel

Pro řidiče

Digitální podpora: Prostřednictvím multi touch displeje nebo DispoPilot.guide získají řidiči přímý přístup k inovativní aplikaci pro dosažení vyššího komfortu a větší efektivity.

Digitální podpora pro řidiče

Portál aplikací Mercedes-Benz Truck App

Digitalizujte své portfolio

Inteligentní propojení

Aplikace z portálu aplikací Mercedes-Benz Truck App vyzdvihují propojení ve Vaší flotile na novou úroveň.

Otevřená platforma

Mnohostranná inovativní řešení od Fleetboard, Daimler a vysoce ceněných partnerů v tomto oboru.

Široký výběr:

Rozsáhlé portfolio aplikací vyhovující různým požadavkům ze strany zákazníků.

Mercedes Benz Truck-App-Portal

Aplikace

Optimalizujte efektivnost Vaší flotily. Prostřednictvím specifických aplikací pro nákladní vozidla z portálu aplikací Mercedes-Benz Truck App.

Digital Manual

Přehled k obsluze vozidla: Digital Manual je digitální návod k obsluze - lze zobrazit přímo ve vozidle.

Fleetboard Driver

Údaje a tipy: Fleetboard Driver poskytuje informace řidičům nákladních vozidel o důležitých údajích týkajících se jejich vozidla a nabízí tipy pro zdokonalení schopností při řízení vozidla.

Mercedes-Benz Truck Training

Vysvětlivky a doporučení: Mercedes-Benz Truck Training poskytuje informace o všech funkcích vozidla a podporuje tak řidiče v efektivním stylu jízdy.

Rank Timer

Pomocné stopky: Aplikace s integrovaným časovačem pomáhá řidičům s přesunem vozidla v rámci zákonných ustanovení i v době povinných přestávek.

coming soon

App2Track

Aplikace pro řidiče přepravních a dodávkových vozidel Díky App2Track máte vždy správné informace o trase ve Vašem Mercedes- Benz Truck a v Control Tower.

cargofleet Trailer

Aplikace nabízí řidiči přístup k navigaci, zakázkám a údajům o návěsu. Podle vybavení mohou být zobrazeny EBS údaje, teplotní hodnoty, informace o chladicím zařízení, o tlaku a teplotě v pneumatikách a opotřebení brzd.

Collect&Go

Digitální přepravní dokumenty: Aplikace poskytuje informace o skutečných časových hodnotách v souvislosti se stavem přepravy. Přepravní společnost obdrží e-mailem elektronické CMR včetně příloh.

ContiConnect

Jednotlivé hodnoty v kabině řidiče: Na displeji v kabině vozu průběžně poskytuje ContiConnect řidiči informace o jednotlivých skutečných časových hodnotách v souvislosti s tlakem a teplotou pneumatik pro celé vozidlo a v případě odchylek vyšle signalizační upozornění.

habbl

habblAPP je mobilní logistické řešení, které nabízí každému poskytovateli logistických služeb, odesílatelům a příjemcům zboží kompletní transparentnost v rámci celého Supply Chain Managementu. Výměna dat bez papírových podkladů v reálném čase zapojí zákazníky, dodavatele a poskytovatele služeb přímo do procesů.

uvauvau

Studijní materiály pro řidiče: Aplikace uvauvau poskytuje návody k obsluze a mnoho dalších informací.

ArealPilot

Aplikace Management Přepravy s digitálním PlanBoard & Auto-Dispatcher!

coming soon

DKV ECO Trucker

Aplikace pro úsporu paliva do Vašeho navigačního zařízení. Až 15% úspora paliva, 100% vyšší motivace pro řidiče.

coming soon

Go Learn

E-Learning-Portal Spedifort Vám kdykoliv a kdekoliv umožní absolvovat bezpečnostní školení a výcvikové lekce. Nahrávat můžete také vlastní obsahy a poskytnout je Vašim zaměstnancům. Instrukce o bezpečnosti práce, předávky vozidel nebo školicí materiály.

coming soon

YellowFleetApp

Díky podpoře úkon v rámci managementu zakázek, odesílání zpráv nebo navigace se může řidič konečně soustředit na to podstatné: na jízdu.

coming soon

Digital Manual Icon

Digital Manual

Přehled k obsluze vozidla: Digital Manual je digitální návod k obsluze - lze zobrazit přímo ve vozidle.

Fleetboard Driver Icon

Fleetboard Driver

Údaje a tipy: Fleetboard Driver poskytuje informace řidičům nákladních vozidel o důležitých údajích týkajících se jejich vozidla a nabízí tipy pro zdokonalení schopností při řízení vozidla.

Mercedes-Benz Truck Training Icon

Mercedes-Benz Truck Training

Vysvětlivky a doporučení: Mercedes-Benz Truck Training poskytuje informace o všech funkcích vozidla a podporuje tak řidiče v efektivním stylu jízdy.

Rank Timer Icon

Rank Timer

Pomocné stopky: Aplikace s integrovaným časovačem pomáhá řidičům s přesunem vozidla v rámci zákonných ustanovení i v době povinných přestávek.

coming soon

App2Track Icon

App2Track

Aplikace pro řidiče přepravních a dodávkových vozidel Díky App2Track máte vždy správné informace o trase ve Vašem Mercedes- Benz Truck a v Control Tower.

cargofleet Trailer Icon

cargofleet Trailer

Aplikace nabízí řidiči přístup k navigaci, zakázkám a údajům o návěsu. Podle vybavení mohou být zobrazeny EBS údaje, teplotní hodnoty, informace o chladicím zařízení, o tlaku a teplotě v pneumatikách a opotřebení brzd.

Collect&Go Icon

Collect&Go

Digitální přepravní dokumenty: Aplikace poskytuje informace o skutečných časových hodnotách v souvislosti se stavem přepravy. Přepravní společnost obdrží e-mailem elektronické CMR včetně příloh.

ContiConnect Icon

ContiConnect

Jednotlivé hodnoty v kabině řidiče: Na displeji v kabině vozu průběžně poskytuje ContiConnect řidiči informace o jednotlivých skutečných časových hodnotách v souvislosti s tlakem a teplotou pneumatik pro celé vozidlo a v případě odchylek vyšle signalizační upozornění.

habbl Icon

habbl

habblAPP je mobilní logistické řešení, které nabízí každému poskytovateli logistických služeb, odesílatelům a příjemcům zboží kompletní transparentnost v rámci celého Supply Chain Managementu. Výměna dat bez papírových podkladů v reálném čase zapojí zákazníky, dodavatele a poskytovatele služeb přímo do procesů.

uvauvau Icon

uvauvau

Studijní materiály pro řidiče: Aplikace uvauvau poskytuje návody k obsluze a mnoho dalších informací.

ArealPilot Icon

ArealPilot

Aplikace Management Přepravy s digitálním PlanBoard & Auto-Dispatcher!

coming soon

DKV ECO Trucker Icon

DKV ECO Trucker

Aplikace pro úsporu paliva do Vašeho navigačního zařízení. Až 15% úspora paliva, 100% vyšší motivace pro řidiče.

coming soon

Go Learn Icon

Go Learn

E-Learning-Portal Spedifort Vám kdykoliv a kdekoliv umožní absolvovat bezpečnostní školení a výcvikové lekce. Nahrávat můžete také vlastní obsahy a poskytnout je Vašim zaměstnancům. Instrukce o bezpečnosti práce, předávky vozidel nebo školicí materiály.

coming soon

YellowFleetApp Icon

YellowFleetApp

Díky podpoře úkon v rámci managementu zakázek, odesílání zpráv nebo navigace se může řidič konečně soustředit na to podstatné: na jízdu.

coming soon

Developer Portal

Technické předpoklady

  • Actros vybavený Multi-Media-Cockpit a Multi-Touch-Display
  • Vozidlo vybavené zařízením DispoPilot.guide